Què és?
És un fons que es nodreix de les aportacions i donacions privades de persones, empreses i entitats que volen donar suport a persones partidàries de la construcció de la República de Catalunya exiliades amb motiu de la repressió i la persecució judicial per part de l’Estat espanyol contra els seus drets i la seva llibertat d’expressió, d’organització i de participació política.
Qui en pot ser beneficiari?
En seran els beneficiaris prioritàriament el 130è president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont i Casamajó, les conselleres, consellers i les altres persones que s’hagin vist forçades a abandonar Catalunya perseguides per les causes penals relacionades amb el referèndum de l’1 d’octubre de 2017, la declaració del Parlament del 27 d’octubre i l’activitat del govern a l’exili, així com per causes penals contra els seus drets i la seva llibertat d’expressió, d’organització i de participació política.
Per a què es destinen?
Els diners serveixen per a cobrir les necessitats d’aquestes persones en diferents àmbits com són la defensa jurídica, que inclou despeses com advocats, traduccions i tràmits; seguretat; suport tècnic, logístic i pel manteniment de les persones a l’exili.
Gestió i transparència
Els responsables del fons seran els membres del govern a l'exili. Així mateix, seran els responsables de determinar els mecanismes de captació, siguin campanyes puntuals, quotes periòdiques, etc. La gestió tècnica del fons es regirà pels principis d’eficiència, eficàcia, austeritat i transparència. Periòdicament es publicarà informació de seguiment del fons, sobre l’evolució dels ingressos i la destinació. De manera regular s’executarà un control extern de la administració per part d’un Consell format per persones independents i alienes a les activitats finançades, que vetllaran perquè els recursos recaptats es destinin a les finalitats previstes i anunciades. Així mateix, anualment es farà una auditoria per part d’una empresa professional i els seus resultats es faran públics.

Donacions

Mètode de pagament
Informació personal

Informació de la targeta de crèdit
El pagament serà encriptat de forma segura per SSL.
Terms

Donació total: €10,00 One Time

Què és?

És un fons que es nodreix de les aportacions i donacions privades de persones, empreses i entitats que volen donar suport a persones partidàries de la construcció de la República de Catalunya exiliades amb motiu de la repressió i la persecució judicial per part de l’Estat espanyol contra els seus drets i la seva llibertat d’expressió, d’organització i de participació política.

Fer una donació

A què és destinen els fons recollits?

Els diners serveixen per a cobrir les necessitats d’aquestes persones en diferents àmbits com són la defensa jurídica, que inclou despeses com advocats, traduccions i tràmits; seguretat; suport tècnic, logístic i pel manteniment de les persones a l’exili.

Fer una donació

Gestió i transparència

Els responsables de l'administració del fons, seran els membres del govern a l'exili. Així mateix, seran els responsables de determinar els mecanismes de captació de donacions, siguin campanyes puntuals, quotes periòdiques, etc. La gestió tècnica del fons es regirà pels principis d’eficiència, eficàcia, austeritat i transparència. Periòdicament es publicarà informació de seguiment del fons, sobre l’evolució dels ingressos i la destinació dels recursos. De manera regular s’executarà un control extern de la bona administració per part d’un Consell format per persones independents i alienes a les activitats finançades pel fons, que vetllaran perquè els recursos recaptats es destinin a les actuacions i finalitats previstes i publicitades. Així mateix, anualment es farà una auditoria externa per part d’una empresa professional i els seus resultats es faran públics.

Fer una donació

Qui en pot ser beneficiari?

En seran els beneficiaris prioritàriament el 130è president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont i Casamajó, les conselleres, consellers i les altres persones que s’hagin vist forçades a abandonar Catalunya perseguides per les causes penals relacionades amb el referèndum de l’1 d’octubre de 2017, la declaració del Parlament del 27 d’octubre i l’activitat del govern a l’exili, així com per causes penals contra els seus drets i la seva llibertat d’expressió, d’organització i de participació política.

Fer una donació

Donacions

Mètode de pagament
Informació personal

Informació de la targeta de crèdit
El pagament serà encriptat de forma segura per SSL.
Terms

Donació total: €10,00 One Time